Продавајте на интернет, едноставно и сигурно


Ki-Pay ги поврзува трговците, купувачите и банките, со цел едноставно и лесно плаќање на интернет.

Ki-Pay ви овозможува Вашите клиенти да плаќаат за производите во кошничката на Вашата електронска продавница преку своето електронско банкарство, интегрирано и брзо, при што Вашата продавница добива потврда за плаќањето веднаш.

За да овозможите плаќање со Ki-Pay на Вашата продавница, следете ги следните чекори:
  • Склучете договор со банка во која ќе ги примате средствата од продажбата,
  • Додадете можност за плаќање со Ki-Pay на Вашата интернет продавница.

Листа на банки и трговци