Ki-Pay едноставно, брзо, безбедно


Ki-Pay претставува процесор за електронска трговија и електронски плаќања иницирани на интернет и проследени кон системот за електронско банкарство на банката за наплата од трансакциска сметка на купувачот.
После изборот на основот за плаќање (купување производи и услуги, уплати за јавни давачки, трансфер на средства и друго), купувачот врши плаќање преку Ki-Pay со помош на електронското банкарство на банката која е негов сопствен избор.

Ki-Pay овозможува сите корисници на интернет банкарство од банките учеснички да купуваат производи и услуги од интернет продавниците на брз, едноставен и безбеден начин.

Уживајте во купувањето!